Wat is de financiële situatie van het SCK CEN?

Home » Blog » Algemeen nieuws » Wat is de financiële situatie van het SCK CEN?
29 januari 2024

Wie gehoopt had om antwoorden te krijgen op de personeelsvergadering van 26 januari is van een kale reis naar huis gekomen.
We hebben nauwelijks verduidelijking gekregen over de budgetten en financiën van het SCK CEN.
Nochtans heeft u daar terecht veel vragen over.

ACV-BIE nam dan ook het initiatief om een afspraak te maken met de bedrijfsrevisor van het SCK CEN om de financiën te bespreken. Dit op 7 maart.
Daarop volgt dan de bijzondere ondernemingsraad van 12 maart.

Wij hebben al veel vragen klaar staan, maar we willen die graag aanvullen met uw vragen!
Vragen over de financiële toestand van het SCK CEN? Stuur ze ons voor 7 maart en wij nemen ze mee naar de gesprekken met de bedrijfsrevisor en directie.

What is SCK CEN’s financial situation?
Those who had hoped to get answers at the Jan. 26 staff meeting came home from a barren trip. We got hardly any clarification about the budgets and finances of SCK CEN. However, you rightly have many questions about them.

ACV-BIE therefore took the initiative to make an appointment with the auditor of SCK CEN to discuss the finances. This will take place on March 1.
This will be followed by the Special Works Council on March 12. We already have many questions ready, but we would like to supplement them with your questions! Questions about the financial condition of SCK CEN?

Send them to us by March 1 and we will take them to the discussions with the company auditor and management.
Email us your questions at acv@sckcen.be