Ouderschapsverlof

Home » Blog » Verlof » Ouderschapsverlof
24 augustus 2023

Welke mogelijkheden van ouderschapsverlof zijn er?

.

Een periode van 40 maanden, in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking van 1/10.
Aan te vragen per periode van 10 maanden.
Die 1/10 onderbreking kan voor alle voltijdse werknemers die hun prestaties met een dag om de twee weken of met een halve dag per week willen verminderen. Het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht!  U hebt de toestemming nodig van uw werkgever. Bij SCK CEN hebben vakbonden hierover in de CAO van 13/12/2021 echter een overeenkomst afgesloten.

Voorwaarden: Voor elk kind jonger dan 12 jaar (jonger dan 21 jaar als het kind gehandicapt is), kunt u maximum 40 maanden 1/10 ouderschapsverlof nemen. Als u de volledige onderbreking niet in een keer vraagt, kunt u het saldo later opnemen. U moet dat wel doen voordat het kind 12 (of 21) jaar is.

Vergoeding RVA: Tijdens het 1/10 ouderschapsverlof betaalt de RVA een maandelijkse onderbrekingstoelage van netto €58,67 voor de werknemers jonger dan 50 jaar en €88 voor de werknemers van 50 jaar of ouder.  Die toelage wordt verhoogd met €108,82 voor alleenstaande werknemers die enkel samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste, ongeacht hun leeftijd.

Een periode van 4 maanden, onder de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud (1, 2, 3 of 4 maanden).

Voorwaarden: Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor ieder kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt.

Vergoeding RVA: Je kan die bedragen zelf berekenen via de RVA toepassing Break@work.

Een periode van 8 maanden, onder de vorm van een halftijdse onderbreking van de prestaties. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud (2, 4, 6 of 8 maanden).

Voorwaarden en vergoeding: Zie boven (idem aan 4 maanden voltijds)

Een periode van 20 maanden, in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking van 1/5. Die periode kan worden opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud (5, 10, 15 of 20 maanden).

Voorwaarden en vergoeding: Zie boven (idem aan 4 maanden voltijds)

.

Wie kan ouderschapsverlof nemen?

Beide wettelijke ouders of adoptieouders, kunnen voor hetzelfde kind ouderschapsverlof nemen. Elk van de twee ouders heeft recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind.  Als de echtgenote of de partner van de moeder van het kind in een lesbisch koppel – als de biologische vader van het kind het niet erkend heeft – bewijst dat ze wordt beschouwd als meemoeder, dan kan zij ook aanspraak maken op ouderschapsverlof (net zoals de biologische moeder). Dat bewijs kan worden geleverd via de huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoonst of een uittreksel van het bevolkingsregister dat bewijst dat de betrokkenen op hetzelfde adres zijn ingeschreven sinds een ononderbroken periode van drie jaar die de geboorte van het kind voorafgaat.

.

Aanvragen van ouderschapsverlof.

.

Controleren hoeveel recht op ouderschapverlof je nog hebt?

Ook dat kan je doen via de Break@work tool.
Bekijk ook het YouTube filmpje in onderstaande link met meer uitleg.