MYRRHA communicatie

Home » Blog » Algemeen nieuws » MYRRHA communicatie
04 juli 2024

Tijdens de OR van dinsdag 2 juli is er een stevige discussie geweest tussen mezelf (Frank Vandervoort) en de Directeur Generaal over de communicatie van MYRRHA ivzw met betrekking tot de transmutatie van nucleair afval in de MYRRHA reactor.

Vaak kan je nog in kranten of persartikels lezen dat door de transmutatie de afvalreductie relevant is in tijd en volume. Je kan soms getallen lezen van 300.000 naar 300 jaar.

Er zijn ondertussen voldoende wetenschappelijke rapporten die niet in lijn liggen met deze uitspraken van MYRRHA ivzw.
ACV-BIE begrijpt dan ook niet dat het SCK CEN hier niet gepast op reageert, gezien er in de artikels vaak wordt verwezen naar het SCK CEN. De communicatie komt nochtans van MYRRHA ivzw. Maar het komt onze reputatie niet ten goede.

Gisteren besloot NIRAS dan wel te reageren op de berichten.

Hieronder kan u de berichtgeving van NIRAS vinden, alsook (link onderaan dit artikel) de common paper waar naar verwezen wordt. In de verslagen van de OR van 2 juli (volgen nog) kan je ook meer info vinden over de discussie die gevoerd is over zowel MYRRHA als MINERVA.