Langer werken dan je vroegste pensioendatum? Heb je dan recht op de pensioenbonus?

Home » Blog » Pensioen » Langer werken dan je vroegste pensioendatum? Heb je dan recht op de pensioenbonus?
31 oktober 2023

Wie er vanaf 1 januari 2024 voor kiest om na de vroegst mogelijke pensioendatum aan het werk te blijven, krijgt hiervoor een bonus.
Na het wegvallen van de bijpasing voor de groepsverzekering voor wie vertrekt voor de leeftijd van 65 is dit alweer een maatregel om ons langer te laten werken.

De pensioenbonus


Op www.mypension.be gezien dat je al op je 63 op pensioen mag gaan na een lange loopbaan?  De regering wil u toch langer aan het werk houden met de pensioenbonus. “Elke dag dat men langer dan vereist aan de slag blijft levert een bonus op”, zegt Joris Lermytte, expert pensioenen bij ACV. “Zo kan men gedurende een periode van maximum drie jaar een mooie pensioenbonus opbouwen. Als je tenminste in staat bent om langer te werken.”

De officiële pensioenleeftijd.


Is momenteel nog 65 jaar. Vanaf 1 februari 2025 is dat 66 jaar, en op 1 februari 2030 werken we tot 67 jaar.
Maar je vroegst mogelijke pensioendatum valt meestal eerder. Daarvoor moet je de loopbaanduur berekenen, waar ook gelijkgestelde periodes zoals onder meer ziekte, werkloosheid, gemotiveerd tijdskrediet en militaire dienst mee tellen. Eenvoudig is gewoon te kijken naar mypension waar je de vroegst mogelijke pensiondatum kan vinden.

Komen SCK CEN werknemers in aanmerking?


Jazeker, de vereiste is wel dat uw wettelijk pensioen ten vroegste ingaat op 1 januari 2025.
De teller voor de pensioenopbouw begint pas ten vroegste te lopen vanaf 1 juli 2024.

Over welke bedragen spreken we?

Zoals je kan zien gebeurt de opbouw progressief. Het opgebouwde bedrag in het eerste jaar is dus kleiner dan in het tweede jaar. Het 3de jaar brengt het meest op. Bedoeling hiervan is langere loopbanen sterker te belonen.”

De bonus is vrij van belastingen en sociale bijdragen. Bruto is netto. Concreet komt het erop neer dat drie jaar langer werken gedurende die periode maandelijks 629 euro netto opbrengt. Voor personen met een lange loopbaan is dat zelfs 944 euro/maand.

Wat als u deeltijds werkt?


“Wie deeltijds werkt kan slechts een gedeeltelijke bonus opbouwen: wie halftijds werkt, krijgt bvb ook maar de helft.

Exclusief grote verdieners.


Om het systeem voor de overheid betaalbaar te houden, staat er wel een rem op het bedrag voor erg grote verdieners: het wettelijk en aanvullend pensioen samen met de bonus kunnen nooit meer dan 93.761 euro bruto per jaar bedragen.

Uitbetaling van deze bonus?


De werknemer zal bij pensionering de keuze hebben: de bonus in één keer laten uitbetalen of als een maandelijkse aanvulling bovenop het wettelijke pensioen. De bonus is in alle gevallen onbelast, welke keuze je ook maakt.