Kaderwerking ACV Middle management

Home » Blog » Kaderleden » Kaderwerking ACV Middle management
15 september 2023

Ben jij als bediende gepromoveerd naar een kaderfunctie en je bent lid van het ACV, breng ons daarvan dan op de hoogte.
Kaders ontvangen bij ons het magazine “you never work alone” met informatie specifiek voor kaderleden. Dit magazine verdelen wij in het Nederlands, Frans en Engels.
Op de ACV site voor kaderleden kan je o.a. terecht voor salarisadvies, contractadvies, loopbaan begeleiding, een kader nieuwsbrief of LinkedIn netwerk.

Hieronder kan je de link vinden naar zowel de kader website van het ACV als naar het kadermagazine “You never work alone”

If you have been promoted to a middle management position (starting from degree 9) and you are a member of the ACV, please notify us.
Management staff receive the magazine “you never work alone” with information specifically for the middle management. We distribute this magazine in Dutch, French and English.
On the ACV site for middle management you can find salary advice, contract advice, career guidance, a middle management newsletter or LinkedIn network.

Below you can find the link to both the ACV website and to the magazine “You never work alone”.