Individueel opleidingsrecht

Home » Blog » Opleiding » Individueel opleidingsrecht
07 maart 2024

Sinds 3 oktober 2022 is er een Nationale wet die iedere werknemer een individueel opleidingsrecht geeft. Het is een opleidingsrecht waar iedere SCK CEN werknemer dus ook recht op heeft!


VOV of educatief verlof.
Het gaat hier niet om het educatief verlof. Dit educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof (VOV) is ook nog steeds van toepassing. Bij VOV spreken we over maximaal 125 uren opleidingsverlof per schooljaar. Gekoppeld aan uw tewerkstellingspercentage.

In 2023 had je 4 dagen/jaar individueel opleidingsrecht. In 2024 (en de volgende jaren) zijn dat 5 dagen/jaar.

De niet opgenomen dagen zijn overdraagbaar en worden meegenomen in het saldo van volgend jaar.
Over 5 jaar bouw je een saldo op van niet opgenomen dagen.
Aan het einde van elke periode van 5 jaar wordt het saldo van het beschikbare opleidingskrediet terug op 0 gezet. De nieuwe periode begint dan opnieuw met een krediet van 5 opleidingsdagen.

Het opleidingsrecht is pro rata in functie van de tewerkstelling/arbeidsregime.

Opleidingen kunnen zowel tijdens de werkuren als buiten de werkuren worden opgenomen.
Wie buiten de werkuren een opleiding volgt heeft recht op een betaling van loon voor de gepresteerde opleidingsuren. Binnen het normale maandloon, dus gecompenseerd met afwezigheid (geen overuren).

Opleidingen moeten verband houden met je werk. Dus bloemschikken of kooklessen komen niet in aanmerking. Maar wanneer een opleiding een meerwaarde heeft en bijdraagt tot je individuele groei, is een breed gamma aan opleidingen mogelijk.
Het gaat zowel om formele als informele opleidingen.

Kijk alvast een keer in het aanbod van Co-Valent : https://portal.co-valent.be/nl/opleidingsaanbod

In de Ondernemingsraad van 5 maart zijn er discussies gevoerd tussen de ACV delegatie en HRM – L&D over dit opleidingsverlof.
SCK CEN heeft wettelijk de plicht om medewerkers jaarlijks op de hoogte te brengen van hun saldo aan dagen die nog mogen opgenomen worden voor de individuele opleiding. Dit in een individuele opleidingsrekening die toegankelijk is voor de werknemer.
Dit is tot op heden nog niet gebeurd. ACV is dan ook vragende partij om dit in de Syntegro op te nemen.
Als dit niet in Syntegro staat als code is het dus ook moeilijk aan te vragen bij je hiërarchie.

Tevens is er geen communicatie geweest over het bestaan van dit recht om individuele opleidingen te volgen (5 dagen/jaar). Wij gaan hierover verder in gesprek met L&D, zodat werknemers van het SCK CEN hier duidelijke informatie over krijgen.

Heb je nu al een opleiding gevonden in het aanbod van Co-Valent die je wil volgen, neem contact op met L&D om dit aan te vragen! Dat kan via de account learningdevelopment@sckcen.be