Burn-On

Home » Blog » Welzijn » Burn-On
07 september 2023
Author
Els Verheyen

‘burn-on’: Enorm vermoeid en altijd gejaagd? Constant bezig met wat er allemaal moet? Altijd uitgeput, maar nooit écht opgebrand? Net geen burn-out maar vrijwel altijd op het randje van een crash? Maak kennis met de burn-on, waar je nog wel functioneert maar alle vreugde zowat uit je leven is gezogen. 

In Burn-on schrijft Mieke Lannoey over de functionerende burn-out. Waar je bij een burn-out op een bepaald moment mentaal en/of fysiek niet meer verder kunt, blijf je bij een burn-on verder functioneren, maar alle vreugde is weg. Mensen die vastlopen in een innerlijke werkmodus, een permanente professionele fixatie hebben en dwangmatig gericht zijn op prestaties en zelfverbetering. Ze zitten vast in de ‘doe-modus’ en slagen er niet meer in zich te ontspannen. Onderliggend is er altijd een gevoel van tekortschieten en de angst ontoereikend te zijn. De gevolgen en symptomen zijn fysieke spanningsklachten en slaapproblemen, levensmoeheid en innerlijke leegte, schuld- en schaamtegevoelens, uitputting en depressie. Mieke Lannoey geeft in dit boek waardevolle tips om te voorkomen dat burn-on een burn-out wordt of in een chronische toestand verandert.

Dit boek is te koop in de Standaard Boekhandel en hiervoor kan je je sport en cultuurcheques gebruiken.