Beeldschermwerk niet belastend?

Home » Blog » CPBW » Beeldschermwerk niet belastend?
13 juni 2024

SCK CEN is van oordeel dat de werkomstandigheden van Bedienden die beeldschermwerk doen te verwaarlozen zijn.
Al te vaak krijgen wij punten te zien van werknemers binnen de CAO Bediendenclassificatie, procedure A, waar beeldschermwerk 0 punten oplevert in artikel 11 “Werkomstandigheden”.

Dat is voor ACV onaanvaardbaar. Want beeldschermwerk is op lange termijn zeer belastend.
Lees hieronder ook wat de Federale Overheidsdienst hierover communiceert.

De beeldschermwerkers op SCK CEN zijn hierop geen uitzondering. Een appreciatie in de “werkomstandigheden” en de punten die hierop gegeven worden binnen de procedure A (Bediendenclassificatie) zijn dan ook aan de orde.
ACV zal deze discussie aangaan in het CPBW om beeldschermwerkers op het SCK CEN te laten erkennen als een belastend beroep.
En dit te valideren in de procedure A van de CAO.


BRON :
Federale overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
BeSWIC Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

De kans op rugpijn verhoogt door een tekort aan beweging en een slechte en langdurige zithouding. De meest belastende houdingen voor de rug zijn een gebogen houding, doorgezakt zitten of met een gedraaide rug. Wanneer de rug te weinig ondersteund wordt door de stoel, moeten de rugspieren extra hard werken en ook dit kan rugpijn veroorzaken. Langs de andere kant moeten beeldschermwerkers erop letten dat ze voldoende ‘actief zitten’ om hun spieren blijvend te versterken.

Veel voorkomende rugklachten bij beeldschermwerkers zijn spierpijn door vermoeidheid, lumbago of pijn in de lage rug. 

Pijn aan schouders en nek is vooral het gevolg van het werken met opgetrokken schouders (door de ellebogen te steunen op een te hoog tafelblad), werken zonder de armen te ondersteunen omdat het toetsenbord en de muis te veraf liggen, gedraaide en gebogen stand van het hoofd door een minder goede opstelling van het scherm, het toetsenbord en de documenten.

Bij het typen worden enkel de vingers gebruikt. De spieren die de vingers doen bewegen lopen over de pols naar de elleboog. Ellebogen en polsen worden bij het bedienen van een toetsenbord dus best in een zo neutraal mogelijke positie gehouden. Het feit dat aan een tafel gewerkt wordt, maakt dat er niet gemakkelijker op. Het toetsenbord en muis staan op de tafel waardoor de pols gedraaid moet worden (met de palm naar beneden) en de elleboog geplooid.

Extreme polsstanden (vb. opgetrokken hand door te hoog toetsenbord, te veel naar links of rechts, duwen op de tafel) en meer geplooide of extreem gestrekte ellebogen leiden tot meer klachten. De spanning ter hoogte van de polsen en ellebogen wordt immers te groot. Dat kan leiden tot spierklachten en peesontstekingen.

Werken aan een beeldscherm houdt vaak in dat urenlang naar kleine karakters (letters, cijfers) gekeken wordt. Dat op zich kan al een oorzaak van vermoeidheid zijn. Daarbij komt dat een beeldscherm een lichtbron is.

Andere mogelijke oorzaken zijn:

De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, droge ogen (soms mee veroorzaakt door de luchtstromingen), brandende en tranende ogen.

Beeldschermwerkers klagen regelmatig van warmte, koude en tocht, misselijkheid, hoofdpijn en problemen aan de luchtwegen. De voornaamste oorzaak is dat iemand die voortdurend zit, erg gevoelig is voor schommelingen in het binnenklimaat. Bovendien is het tolerantievermogen sterk verschillend van elke persoon tot persoon. Wat de ene persoon als te warm ervaart, is voor de andere net warm genoeg.

Veel voorkomende klachten zijn:

Computerwerk vraagt een hoge concentratie en geeft weinig aanleiding tot ontspanning, waardoor op zich reeds een lichamelijk vermoeidheidsgevoel kan ontstaan. Het tekort aan beweging en slechte ventilatie zijn eveneens oorzaken van het vermoeidheidsgevoel.

Stress is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen de draagkracht en de draaglast. Wanneer een werknemer daarbij weinig regelmogelijkheden heeft en/of geen steun krijgt van collega’s en leidinggevende, neemt de stress toe.

Soms ontstaan er spanningen door materiële factoren zoals de opstelling van de werkplek. Onder meer het feit dat een werknemer ogen van collega’s of deuren in de rug heeft, kan leiden tot een bedreigend gevoel. Ook het ontbreken van een eigen territorium door een gebrek aan ruimte kan leiden tot stress.

Andere eigenschappen die eigen zijn aan beeldschermwerk kunnen leiden tot stress: