Frank Mertens

Home » Archives for Frank Mertens
Frank is gebouwbeheerder TCH. Hij is een van onze meesta actieve ACVers, met mandaten in de OR, CPBW en syndicale delegatie.
All posts by Frank Mertens
25 januari 2024
Berekenen verlofdagen
Onderstaande tool berekent jouw verlofdagen waarop je recht hebt.
Author
Frank Mertens