ACV en 8 personeelsleden - juridische procedure

Home » Blog » Arbeidsregelement » ACV en 8 personeelsleden – juridische procedure
13 mei 2024

.

.

In het kader van het actinium-225 project zijn doorheen de jaren verschillende patenten gerealiseerd door 8 personeelsleden, hierna de uitvinders genoemd. SCK CEN heeft deze IP intussen kunnen valoriseren in het bedrijf PanTera, waarvan het medeaandeelhouder is. In essentie gaat het geschil om een vraag van de uitvinders voor een correcte toepassing van het bestuursreglement, arbeidsreglement en IP policies, geldig doorheen de periode van de creatie van de technologie en daarbij horende patentaanvragen.

Als vakbond is het verdedigen van de rechten van de werknemers uiteraard een kerntaak waardoor dit dossier er een is in het belang van alle werknemers van het SCK CEN. De vraag van de uitvinders was zelfs alleen maar een bespreking met de Raad van Bestuur van het SCK CEN voor een faire behandeling gelinkt aan de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om hierover op een objectieve wijze te oordelen en te communiceren. Wij zijn zeer teleurgesteld en vol ongeloof dat de Raad van Bestuur de deur zelfs niet wil openen voor een constructieve dialoog en de uitvinders zelfs dwingt advocaten in de hand te nemen en gerechtelijke procedures op te starten om hun rechten te verdedigen.

Waarom een bespreking met de Raad van Bestuur? Wel, volgens de statuten van het SCK CEN als Stichting van Openbaar Nut en bijhorend bestuursreglement vallen loonaspecten en creatie van spin-offs onder de exclusieve bevoegdheid (en aansprakelijkheid) van de Raad van Bestuur.

Bovendien gelooft ACV dat het huidige barema- en evaluatiesysteem niet motiverend werkt in een kennisgedragen omgeving als het SCK CEN en creativiteit onvoldoende valoriseert en stimuleert. Wij rekenen dan ook op een uitspraak met precedent om het voorbijgestreefde systeem in vraag te stellen en dit zonder de loonmassa te willen hypothekeren. Een discussie met de Raad van Bestuur hierover, in volledige transparantie, is dan ook nodig om dit thema weer bespreekbaar te maken.

ACV@SCK zal u via deze website op de hoogte houden van het verloop van de procedure.